• Formulieren 1 1200px
  • Formulieren 2 1200px

De patiënt kan thuis weloverdacht informatie verstrekken over zijn ziekte, zonder de (tijds)druk van een spreekkamer. De patiënt hoeft er niet voor naar het ziekenhuis te komen en kan dit eventueel samen met een familielid doen.

Een online medisch formulier wordt rustig thuis ingevuld en onderzoek veronderstelt dat de kwaliteit van de op deze wijze verkregen antwoorden wellicht van hogere kwaliteit is dan in het ziekenhuis ingevulde (papieren) formulier.

In de database wordt een gestructureerde dataset verzamelt waarop eenvoudig (kwaliteits)onderzoek verricht kan worden. De verzamelde gegevens zijn beschikbaar in diverse vormen voor verder onderzoek (Excel, koppeling met SPSS etc). Ook kan de behandelde patient na één, of meerdere, vastgestelde periode's automatisch via de e-mail een oproep krijgen om een formulier nogmaals online in te vullen en zodoende de effectiviteit van een behandeling te meten. 

De ingevulde informatie op het formulier komt -via een goed beveiligde verbinding- binnen bij de juiste (gespecialiseerd) verpleegkundige, waardoor de verwerking binnen de polikliniek gestart wordt volgens correcte triage en vlotte procedures.

  • All
  • Gynaecologie
  • Seksuologie
  • Urologie
load more hold SHIFT key to load all load all
ict oplossingen

Login