• Formulieren 1 1200px
  • Formulieren 2 1200px

Applicura onderzoekt koppeling met SPSS

ibm spssMomenteel (november 2012) onderzoekt Applicura, gezamenlijk met IBM, of de gegevens die in de database verzameld worden, rechtstreeks ingelezen kunnen worden in SPSS Statistics. Dit is het software-pakket wat door medici het meest gebruikt wordt voor medische analyses tbv (kwaliteits)onderzoeken, het schrijven van artikelen en promoveren.

Er is nu (januari 2013) een oplossing ontworpen. Wie neemt het initiatief om de koppeling in de praktijk te gaan gebruiken? We zijn benieuwd naar het gemak voor de onderzoeker en de bevindingen..

Het betekent dat de informatie die de patiënten on-line invulden in de formulieren rechtstreeks toegankelijk is in SPSS voor verdere analyse. Er hoeft dan niet meer gebruik gemaakt worden van een tussenstap door de ruwe dataset naar MS Excel te exporteren en vervolgens bij SPSS Statistics te importeren. Een ander voordeel is dat de dataset altijd de meest actuele informatie bevat.

 

Testomgeving voor medische formulieren


puzzelenOp deze website zijn enkele voorbeelden van on-line medische formulieren beschikbaar. U kunt on-line formulieren invullen en ook de berichten ontvangen die via de e-mail verstuurd worden als het formulier ingevuld is. U kunt de brief aan de huisarts inzien, zoals die samengesteld wordt op basis van de gegevens in de database.

De medische formulieren in het menu hiernaast worden in de praktijk gebruikt voor een multidisciplinaire themaspreekuur voor bekkenbodem-klachten door urologen, gynaecologen, chirurgen en bekkenbodemfysiotherapeuten.

ict oplossingen

Login