• Formulieren 1 1200px
  • Formulieren 2 1200px

  • Efficiënt: de informatie komt binnen bij de juiste persoon, waardoor de verwerking binnen de polikliniek gestart wordt volgens de juiste procedures,
  • Onderzoek: In de database ontstaat een gestructureerde dataset waarop eenvoudig (kwaliteits)onderzoek verricht kan worden of gegevens over een bepaalde behandeling kunnen worden geanalyseerd,
  • Snel: Met de ingevulde informatie kan automatisch een brief aan de huisarts samengesteld worden,
  • Veilig: de ingevulde medische patiëntgegevens wordt niet over een internetverbinding verstuurd, maar kan alleen over een zeer goed beveiligde verbinding geraadpleegd worden.
ict oplossingen

Login