• Roosterplanning 2 1200px
  • Roosterplanning 1 1200px

De dienstrooster toepassing werd ontwikkeld voor een maatschap van 7 en later, na een fusie, van 14 medisch specialisten. Uiteraard is de toepassing net zo goed te gebruiken voor een afdeling van medisch specialisten.

Het dienstrooster aanpassen voor groepen die groter zijn dan 20 medisch specialisten is niet onmogelijk, echter er zullen specifieke aanpassingen nodig zijn om de overzichtelijkheid te behouden en het rooster nog op één A4 te laten passen.

Afspraken binnen de maatschap (over verdeling v/d diensten, aantallen vrije dagen etc) staan in een apart overzicht "Werkinzet" en vormen de basis voor het berekenen van de doelaantallen diensten per jaar, vakantiedagen, vrije dagen, congresdagen, etc. Per maand en per medisch specialist kan het maatschapsaandeel ingevuld worden en worden de doelaantal door het systeem uitgerekend. 

werkinzet

De roosters van meerdere groepen medisch specialisten kunnen gecombineerd worden tot overzichtelijke schema's. Op dit moment kunnen er maximaal 5 van elk maximaal 20 medisch specialisten aan elkaar gekoppeld worden, maar technisch is dit niet lastig uit te breiden en blijft het ook overzichtelijk.

v370 schema

ict oplossingen

Login