• Roosterplanning 2 1200px
  • Roosterplanning 1 1200px

rsttellingPer periode wordt keurig bijgehouden voor hoeveel werkcodes iedere specialist is ingeroosterd. Voor het gehele jaar wordt deze inzet opgeteld en duidelijk weergegeven in een tabel en grafiek. Er wordt rekening gehouden met minder dan 100% inzet agv een niet fulltime aanstelling in de maatschap.

rst grafisch

In meerdere diagrammen wordt grafisch weergegeven hoeveel werkcodes ingeroosterd werden. Zowel per werkcode, waarbij gecontroleerd kan worden of de inzet overeenstemt met de beoogde productiedoelen als ook per medisch specialist/maat, waarbij inzicht verkregen wordt in de werkinzet en opgenomen vakantie, dienstroosters etc etc.

ict oplossingen

Login