• Roosterplanning 2 1200px
  • Roosterplanning 1 1200px

rstpersagendaPer medisch specialist en per periode kan het dienstrooster uitgevoerd worden naar een bestand, dat vervolgens ingevoerd kan worden in de belangrijkste agendapakketten, zoals Microsoft Outlook, Google Agenda etc. Hierdoor worden in één keer tientallen afspraken in de persoonlijke agenda geplaatst die vervolgens synchroniseert met mobile devices, zoals telefoons, PDA's en Smartphones.

Bij roosterwijzigingen kan dit opnieuw gedaan worden en zullen de afspraken in de agenda bijgewerkt worden. 

Het gebruik van de Google agenda wordt prettig gevonden omdat overal op internet alle agenda's ingezien kan worden door het secretariaat. Het dienstrooster-systeem werkt uitstekend samen met de Google Agenda.

Ook met de andere gangbare agenda-pakketten, zoals Microsoft Outlook werkt het dienstrooster-systeem uitstekend samen.

ict oplossingen

Login