• Roosterplanning 2 1200px
 • Roosterplanning 1 1200px

Button Automatisch Roosteren

Automatisch Roosteren is een functie die geactiveerd kan worden in elke periode waarvoor het rooster gemaakt wordt. Het vult werkcodes in bij de dagdelen van de specialisten en neemt daartoe telkens ruwweg dezelfde beslissing die de roostermaker ook steeds maakt tijdens het verdelen van de werkcodes over de specialisten: "Welke productie-eisen zijn er voor vandaag en hoe verdeel ik die correct over de medisch specialisten?" Anders gezegd: Welke productieplanning is er voor deze werkcode in dit dagdeel en welke medisch specialist heeft er nog ruimte in zijn persoonlijke productiedoel, opdat hij die werkcode ingeroosterd kan krijgen".

De functie neemt deze beslissing natuurlijk op basis van gegevens en een aantal criteria. Deze worden hierna toegelicht.

Bij het starten van de functie kan gekozen worden of er automatisch geroosterd moet worden voor de gehele periode of voor een deel: aantal medisch specialisten en aantal dagen.

De criteria

Het Automatisch Roosteren werkt alleen voor werkcodes waarvoor productieplanning ingevoerd kan worden. Er wordt zowieso niets ingeroosterd als:

 • Er geen productieplanning is ingevuld voor deze werkcode. Dat is logisch, want als er geen capaciteit is van ziekenhuis (er is bijvoorbeeld geen OK beschikbaar), dan kan er ook geen werkcode ingeroosterd worden. Het betekent evenwel ook dat de functie automatisch roosteren alleen werkt als de productieplanning van dag tot dag is ingevuld in het rooster.
 • Er al iets, een werkcode, is ingevuld voor dit dagdeel. Dat is prettig, want dan kan de roostermaker eerst de roosterwensen overnemen in het rooster en belangrijke afspraken in roosteren. Ook kunnen de diensten ingevuld worden (eventueel ook automatisch), met de daaraan gekoppelde werkcodes overdag. Pas daarna wordt de functie Automatisch Roosteren geactiveerd en deze zal dan alleen werkcodes invullen in de dagdelen die nog leeg zijn.
 • Alleen de ochtenden en middagen worden automatisch geroosterd en eventueel de avonden, indien gewenst.

Er wordt een werkcode ingeroosterd als er voor die dag een (of meer) werkcodes gepland zijn EN als het persoonlijk doel van de medisch specialist voor deze werkcode nog niet bereikt is.

Parameters

Parameters Automatisch Roosteren

Per werkcode kan ingesteld worden of de werkcode in de ochtend of de middag ingepland moet worden

Elke werkcode heeft een priorieit / volgorde bij het automatisch roosteren. Dit is handig om themapoli's of een subspecialisme met voorrang in te roosteren voor de medisch specialsten die specifiek voor deze werkcode een persoonlijk doel hebben. Andere werkcodes, die door alle leden van de maatschap uitgevoerd kunnen worden (bijv. Poli, OK) kunnen dan een lagere prioriteit krijgen. Het aantal instelbare prioriteiten is onbeperkt.

Is het toegestaan om -als de productieplanning dit vereist- voor een werkcode méér in te roosteren voor een medisch specialist? En zo ja, hoeveel meer dan? Deze instelling maakt het mogelijk om ook als het persoonlijk doel ontoereikend is, toch automatisch werkcodes in te roosteren en dus toch de geplande productie te halen.

 

Prijzen en Projectvarianten? Kies de variant die u het beste past.

Roosterplanning voor medisch specialisten bestelt u in één van de volgende drie varianten.

 • Doe het zelf
 • € 1995,=
 • € 295,= per jaar
 • Tellingen en urenadministratie
 • Rooster in mobiele agenda
 • Online Roosterwensen onderling afstemmen
 • Uitgebreide handleiding
 • Geen ondersteuning, u richt het systeem zelf in.
 • Geen instellingen voor automatisch roosteren.
 • Meer informatie
 • Snel Roosteren
 • € 2495,=
 • € 495,= per jaar
 • Tellingen en urenadministratie
 • Rooster in mobiele agenda
 • Online Roosterwensen onderling afstemmen
 • Uitgebreide handleiding
 • Deskundige ondersteuning aan de hand van implementatieplan
 • Geen instellingen voor automatisch roosteren.
 • Meer informatie
 • Automatisch Rooster
 • € 3295,=
 • € 795,= per jaar
 • Tellingen en urenadministratie
 • Rooster in mobiele agenda
 • Online Roosterwensen onderling afstemmen
 • Uitgebreide handleiding
 • Deskundige ondersteuning aan de hand van implementatieplan
 • Automatisch roosteren aan de hand van productiedoelen en beschikbare capaciteit. Inzicht in productiedoelen en capaciteit is vereist, bijvoorbeeld aan de hand van voorgaande jaren.
 • Meer informatie
 
Vrijblijvende offerte. Speciale wensen of vragen? Neem contact op.
ict oplossingen

Login