• Roosterplanning 2 1200px
  • Roosterplanning 1 1200px

Implementatieplan voor Roosterplanning

Green-orb-document7In het implementatieplan geeft u alle specifieke kenmerken weer van uw afdeling. Het is een prettig leesbaar MS-Word document waarin aan de hand van uitleg, voorbeelden en vragen u de antwoorden geeft die nodig zijn om Applicura's Roosterplanningssysteem optimaal in te kunnen richten voor de werkwijze van uw afdeling.

De uitleg is helder en ongetwijfeld herkenbaar voor uw situatie, het is geschreven voor medisch specialisten zonder enige kennis van Applicura's Roosterplanningsysteem.

U kunt het implementatieplan voor niets en geheel vrijblijvend downloaden van deze website. Uiteraard is een uitgewerkt implementatieplan een uitstekend vertrekpunt voor een implementatie van het Roosterplanningssysteem voor afdeling en offreren wij de oplossing graag aan de hand van uw ingevulde gegevens.

Nog meer inzicht in tellingen vs productiedoelen

Telling vs productiedoel in versie 4.6

Versie 4.6

In versie 4.6 is een nieuw overzicht toegevoegd waarin tot op de dag nauwkeurig de tellingen van de gewerkte/geplande werkcodes vergeleken worden met de doelen voor elke medisch specialist in de afdeling. 

Ongelijk diensten verdelen

v45 tewerkendagnVersie 4.5

Soms maakt men binnen een afdeling of maatschap van medisch specialisten onderling afspraken om de diensten afwijkend te verdelen dan naar rato van ieders maatschapsaandeel. Zo zou bijvoorbeeld voor een periode afgesproken kunnen worden dat de maten de diensten van één andere maat tijdelijk overneemt. De berekening die hieruit volgt kan nu eenvoudig overgenomen in het Roosterplanning-systeem, opdat ieders doelen correct zijn en het zinnig is om gedurende de rooster-periodes de voortgang te volgen en te vergelijken met de onderling afgestemde doelen. Deze functie is flexibel toegevoegd in versie 4.5 van het Roosterplanning-systeem voor medisch specialisten, en daardoor eenvoudig aan te passen aan uw afdeling of maatschap.

Vergelijk werk medisch specialisten aan de hand van gewerkte uren

v44 schatting urenVersie 4.4

Benieuwd hoeveel uur u aan uw werk besteedt? Applicura's Roosterplanningsysteem voor medisch specialisten rekent het voor u uit! Onderverdeeld per werkcode, maar ook gecategoriseerd naar: DBC-tijd, Niet patient gebonden tijd, Stand-By-tijd en vrije tijd.

Zo kunt u nu uw eigen administratie aan de hand van het rooster vergelijken met de DBC-administratie van het ziekenhuis. 

Of kunt u uw werk vergelijken met andere groepen in het ziekenhuis, aan de hand van daadwerkelijk gewerkte uren. 

Ook is het mogelijk om onderling de gewerkte uren te vergelijken, hetgeen met name handig is als u onderling afspraken maakt om een bepaald aantal dagen per jaar te werken. In een grafiekje worden gewerkte uren fraai weergegeven.

Hoe werkt deze functie?

Per werkcode geeft u een schatting aan van de te werken uren. Zo zal een poli-dienst van 9 tot 12 resulteren in 3 uur DBC-tijd. Maar een dagdienst wellicht in 10 uur DBC-tijd, dat u in het ziekenhuis werkt en 14 uur Stand-By-tijd, als u thuis oproepbaar bent. Deze schattingen zijn voor alle maten in uw afdeling gelijk en kunt u zelf aanpassen. 

Voor alle gewerkte werkcodes in een periode worden deze schattingen opgeteld en per type getoond: U ziet meteen hoeveel tijd u aan patienten besteedt hebt (DBC-tijd), hoeveel u tijd u aan Niet-patient-gebonden activiteiten besteedt en hoeveel tijd u oproepbaar bent. 

ict oplossingen

Login