• Roosterplanning 2 1200px
  • Roosterplanning 1 1200px

Automatisch configureren via internet

v41 ConfiguratieVersie 4.1

In versie 4.1 van het Roosterplanning-systeem treffen we voorbereidingen om in de toekomst via een web-formulier automatisch het Roosterbestand in te richten. In het web-formulier vult u de kenmerken van uw maatschap of afdeling in en deze worden dan geautomatiseerd geimporteerd.

Dit web-formulier zal dan het implementatie-document vervangen, wat overigens momenteel ook uitstekend functioneert; medisch specialisten vinden het eenvoudig en herkenbaar om aan de hand van begrijpelijke vragen het rooster-systeem door ons te laten configureren.

Vooralsnog zijn het nog ideeën, maar door de voorbereidingen is de toepassing in ieder geval sneller, makkelijk instelbaar en eenvoudiger beheer geworden.

Ontwikkeld vanaf 2006 voor maatschap van 14 medisch specialisten

In 2006 ontstaan toen mijn partner (gynaecoloog) het rooster mocht maken met dienstroosters per 6 weken, voor 7 medisch specialisten en met controles om te voorkomen dat er tijdens het roosteren zaken vergeten werden.

In 2007 werden de tellingen en de grafische weergave per werkcode en per maat toegevoegd. In 2008 werd veel informatie flexibel instelbaar gemaakt en de toepassing beter geschikt gemaakt voor medisch specialisten met minder dan 100% maatschapsaandeel.

In 2010, toen twee maatschappen fuseerden en er geroosterd moest worden voor 14 specialisten, werd de toepassing fors uitgebreid met meer instelbare werkcodes, meer medisch specialisten, de samenwerking en gezamenlijke roosterwensen in Google Docs en verder de integratie met persoonlijke agenda en SmartPhones/PDA's. De toepassing werd toen zo fraai gevonden en enthousiast ontvangen dat het voor de hand lag om andere maatschappen van medisch specialisten ook te laten profiteren van deze pragmatische, snelle en eenvoudige wijze van dienstroosters samenstellen en beheren.

Automatisch roosteren voor Medisch Specialisten

Versie 4.0 is uit en wordt een grote hulp voor de Roostermaker!

v40_Button_Automatisch_Roosteren

Het leek een onmogelijke opgave, maar na overleg met meerdere maatschappen van medisch specialisten is het gelukt een algoritme te ontwerpen dat geautomatiseerd beslissingen neemt voor welke medisch specialist op een specifieke dag welke specifieke werkcode ingeroosterd krijgt.

Er blijft veel vrijheid en flexibiliteit om eerst een hoofd-rooster met vrije dagen en diensten in te vullen en daarna op de knop te drukken, waarna het systeem op basis van capaciteitsplanning van het ziekenhuis en de afgesproken productiedoelen van elke individuele medisch specialist een optimaal dienstrooster uitrekent. Ook is het mogelijk om alleen voor één week of één medisch specialist de functie te activeren en natuurlijk kunt u alles nakijken en eventueel corrigeren.

Ook is het gedrag van de functie met parameters te beinvloeden, zodat het automatisch roosteren precies afgestemd kan worden op de situatie in uw maatschap.

v40_Parameters_Automatisch_Roosteren

Dienstrooster nu geschikt voor meerdere groepen

v370 Werkschema

Versie 3.7

Vanaf versie 3.7 kijken we verder dan de eigen groep groot is en kunnen we dienstroosters van andere groepen samenvoegen tot overzichtelijke schema's. Zo kunt u nu in het werkschema van u en uw collega's de dienstroosters van uw assistenten tegelijkertijd weergeven in een overzichtelijk schema waarin in één oogopslag te zien is wie op elke dag van de week samenwerkt met wie en op welke locatie (werkstation of locatie). De andere groepen maken gebruik van hetzelfde geavanceerde dienstrooster voor medisch specialisten en de bestanden worden onderling dynamisch gekoppeld.

Deze functie is fantastisch voor samenwerkende medisch specialisten, bijvoorbeeld in twee ziekenhuizen en/of assistenten en/of andere medisch specialisten in het ziekenhuis waarmee u de roosters wilt afstemmen.

Op deze fraaie wijze kunnen aan het roosterbestand (voor een afdeling van maximaal 20 medisch specialisten) nog vier andere roosterbestanden gekoppeld worden, waardoor de groep waarvoor u overzichtelijke roosters kunt maken in theorie maximaal honderd medisch specialisten of assistenten groot kan zijn!

v370 Bestanden

De roosters van de verschillende groepen wordt weergegeven in de Weergaves "Werkschema" en "WeekRooster".

v370 WeekRooster

Lees meer: Dienstrooster nu geschikt voor meerdere groepen

ict oplossingen

Login