• Roosterplanning 2 1200px
  • Roosterplanning 1 1200px

v370 Werkschema

Versie 3.7

Vanaf versie 3.7 kijken we verder dan de eigen groep groot is en kunnen we dienstroosters van andere groepen samenvoegen tot overzichtelijke schema's. Zo kunt u nu in het werkschema van u en uw collega's de dienstroosters van uw assistenten tegelijkertijd weergeven in een overzichtelijk schema waarin in één oogopslag te zien is wie op elke dag van de week samenwerkt met wie en op welke locatie (werkstation of locatie). De andere groepen maken gebruik van hetzelfde geavanceerde dienstrooster voor medisch specialisten en de bestanden worden onderling dynamisch gekoppeld.

Deze functie is fantastisch voor samenwerkende medisch specialisten, bijvoorbeeld in twee ziekenhuizen en/of assistenten en/of andere medisch specialisten in het ziekenhuis waarmee u de roosters wilt afstemmen.

Op deze fraaie wijze kunnen aan het roosterbestand (voor een afdeling van maximaal 20 medisch specialisten) nog vier andere roosterbestanden gekoppeld worden, waardoor de groep waarvoor u overzichtelijke roosters kunt maken in theorie maximaal honderd medisch specialisten of assistenten groot kan zijn!

v370 Bestanden

De roosters van de verschillende groepen wordt weergegeven in de Weergaves "Werkschema" en "WeekRooster".

v370 WeekRooster

Hieronder is de koppeling schematisch weergegeven voor een afdeling chirurgie die samenwerkt met een afdeling orthopedie. De orthopeden leiden ook assistenten op, waardoor er drie roosters samenkomen in één overzichtelijk werkschema en weekrooster:

v370 schema

ict oplossingen

Login