• Roosterplanning 2 1200px
  • Roosterplanning 1 1200px

Versie 4.0 is uit en wordt een grote hulp voor de Roostermaker!

v40_Button_Automatisch_Roosteren

Het leek een onmogelijke opgave, maar na overleg met meerdere maatschappen van medisch specialisten is het gelukt een algoritme te ontwerpen dat geautomatiseerd beslissingen neemt voor welke medisch specialist op een specifieke dag welke specifieke werkcode ingeroosterd krijgt.

Er blijft veel vrijheid en flexibiliteit om eerst een hoofd-rooster met vrije dagen en diensten in te vullen en daarna op de knop te drukken, waarna het systeem op basis van capaciteitsplanning van het ziekenhuis en de afgesproken productiedoelen van elke individuele medisch specialist een optimaal dienstrooster uitrekent. Ook is het mogelijk om alleen voor één week of één medisch specialist de functie te activeren en natuurlijk kunt u alles nakijken en eventueel corrigeren.

Ook is het gedrag van de functie met parameters te beinvloeden, zodat het automatisch roosteren precies afgestemd kan worden op de situatie in uw maatschap.

v40_Parameters_Automatisch_Roosteren

ict oplossingen

Login