• Roosterplanning 2 1200px
  • Roosterplanning 1 1200px

v44 schatting urenVersie 4.4

Benieuwd hoeveel uur u aan uw werk besteedt? Applicura's Roosterplanningsysteem voor medisch specialisten rekent het voor u uit! Onderverdeeld per werkcode, maar ook gecategoriseerd naar: DBC-tijd, Niet patient gebonden tijd, Stand-By-tijd en vrije tijd.

Zo kunt u nu uw eigen administratie aan de hand van het rooster vergelijken met de DBC-administratie van het ziekenhuis. 

Of kunt u uw werk vergelijken met andere groepen in het ziekenhuis, aan de hand van daadwerkelijk gewerkte uren. 

Ook is het mogelijk om onderling de gewerkte uren te vergelijken, hetgeen met name handig is als u onderling afspraken maakt om een bepaald aantal dagen per jaar te werken. In een grafiekje worden gewerkte uren fraai weergegeven.

Hoe werkt deze functie?

Per werkcode geeft u een schatting aan van de te werken uren. Zo zal een poli-dienst van 9 tot 12 resulteren in 3 uur DBC-tijd. Maar een dagdienst wellicht in 10 uur DBC-tijd, dat u in het ziekenhuis werkt en 14 uur Stand-By-tijd, als u thuis oproepbaar bent. Deze schattingen zijn voor alle maten in uw afdeling gelijk en kunt u zelf aanpassen. 

Voor alle gewerkte werkcodes in een periode worden deze schattingen opgeteld en per type getoond: U ziet meteen hoeveel tijd u aan patienten besteedt hebt (DBC-tijd), hoeveel u tijd u aan Niet-patient-gebonden activiteiten besteedt en hoeveel tijd u oproepbaar bent. 

ict oplossingen

Login