• Roosterplanning 2 1200px
  • Roosterplanning 1 1200px

v45 tewerkendagnVersie 4.5

Soms maakt men binnen een afdeling of maatschap van medisch specialisten onderling afspraken om de diensten afwijkend te verdelen dan naar rato van ieders maatschapsaandeel. Zo zou bijvoorbeeld voor een periode afgesproken kunnen worden dat de maten de diensten van één andere maat tijdelijk overneemt. De berekening die hieruit volgt kan nu eenvoudig overgenomen in het Roosterplanning-systeem, opdat ieders doelen correct zijn en het zinnig is om gedurende de rooster-periodes de voortgang te volgen en te vergelijken met de onderling afgestemde doelen. Deze functie is flexibel toegevoegd in versie 4.5 van het Roosterplanning-systeem voor medisch specialisten, en daardoor eenvoudig aan te passen aan uw afdeling of maatschap.

ict oplossingen

Login