• Websites 2 1200px
  • Websites 1 1200px

Een goede website voor medisch specialisten

website cvu v2 klein

Patiënten willen graag goed geinformeerd worden. In huidige tijden van zogenaamde marktwerking in de zorg is de patiënt mondig en zich bewust van enige keuzevrijheid. De relatie met de medisch specialist is de allerbelangrijkste voor de patiënt. Een website moet deze belangrijke vertrouwens-relatie optimaal ondersteunen. 

Daarnaast wil de patiënt graag vlot en efficient geholpen worden, waarbij de patiënt gewend is aan moderne on-line communicatie-middelen. Patiënten vinden het prettig als hun arts met de tijd mee gaat en deze mogelijkheden inzet voor een optimale kwaliteitsbehandeling van hun patiënten.

Wat maakt een website een goede site voor een maatschap (of afdeling) van medisch specialisten?

Een goede website voor medisch specialisten legt daarom uit welke kwaliteit van de zorg een patiënt kan verwachten van een maatschap of afdeling in een ziekenhuis, en hoe die daartoe het beste toegang kan krijgen. Een goede website legt daardoor betrouwbaar, integer en duidelijk uit welke ziektebeelden binnen het vakgebied van de afdeling vallen en welke behandelingen daarvoor mogelijk zijn. Met name ook bevat zo'n site veel informatie over de werkwijze van de afdeling en bevat veel praktische informatie die de patiënt wil kunnen nazoeken, desnoods als hij of zij met z'n mobieltje voor de draaideur van het ziekenhuis staat.

 

Patiënten zoeken kwaliteit en vertrouwen

Patiënten die, wellicht ongerust over hun gezondheid, gaan zoeken naar hun klacht op internet, hebben een aantal mogelijkheden, plekken op internet waar ze terecht kunnen komen: fora van patiënten, landelijke medische informatieve sites over bepaalde ziektes en websites van een ziekenhuis.

Op een forum waarin patiënten met elkaar informatie uitwisselen over ziektes, artsen en behandelingen worden de verhalen door leken geschreven en (be)oordelt men veelal vanuit een angstige positie. En soms sensationeel aangedikt.

Landelijke informatieve sites zijn in de goede gevallen in ieder geval door medici geschreven en daardoor betrouwbaar voor de patiënt. Het zegt een en ander over de ziekte en de mogelijke behandeling, maar niet over wat de patiënt kan verwachten bij zijn/haar dokter.

Websites van ziekenhuizen worden bijgehouden door een marketingafdeling van een ziekenhuis en alle specialismes krijgen er een beperkt plekje. De scope van een ziekenhuis-website is groot: de informatie gaat over alle specialismes en daarnaast over talloze facilitaire voorzieningen van het ziekenhuis. De medisch specialist heeft weinig invloed op de structuur en wat de marketingafdeling belangrijk vindt.

Als je bloed in je urine plast, wil je weten wat je hebt en niet waar je kan parkeren

Een onafhankelijke website, die bijgehouden wordt door de medisch specialist zelf is de meest betrouwbare bron van informatie voor de patiënt. De medisch specialist kan er de medisch optimale werkwijze op toelichten aan de patiënt op de manier die hij de beste vindt en waarbij hij geen rekening hoeft te houden met wensen van het ziekenhuis, de zorgverzekeraar of andere specialismes. Optimaal patiënt-vriendelijk.

 

Wel PR, maar niet commercieel

Medische zorg is geen handel, u verkoop geen mobiele telefoons. Wèl is er een soort marktwerking in de zorg geintroduceerd. Wanneer is communicatie over uw medische zorg voor uw patiënt en de medisch specialist correcte, zinvolle en betrouwbare PR: Public Relations? En wanneer wordt het marketing, té commercieel, waardoor patiënten uw communicatie niet meer begrijpen en misschien zelfs argwanend worden?

U mag natuurlijk uitleggen waar u goed in bent, sterker nog, objectieve, meetbare kwaliteit en transparantie is een sterke eis! Over uw kwaliteit worden door derden gemakkelijk veel geoordeeld en daardoor ook veel nonsens verkondigd. Kunt u uw eigen verhaal daarnaast plaatsen? U wilt geen patiënten van collega's "wegkapen", sommige stuurt u juist graag door als u denkt dat voor hen beter is. Daarnaast heeft u lang geleerd en veel ervaring waardoor u in sommige behandelingen gespecialiseerd bent. U helpt graag veel patiënten met die behandeling. Misschien hebt u zelfs wel hoge productiedoelen gekregen van uw zorgverzekaar, of moet het juist voordeliger en efficienter...

Ondertussen innoveert u, past u nieuwe technieken toe, organiseert u (thema)poli's beter en handiger voor uzelf en uw patiënt.

Daar mag u best enthousiast voor uitkomen

 

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? 

Hoe bovenstaande ideeën in de praktijk gebracht kunnen worden, wordt toegelicht aan de hand van de website voor het Centrum voor Urologie die Applicura in nauwe samenwerking met de urologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontwikkelde. De PR, de medische kwaliteit en werkwijze van deze maatschap komt op de website samen in één samenhangend, patiëntvriendelijk geheel. Het is een voorbeeld waar Applicura trots op is en we zijn ervan overtuigd zijn dat meer maatschappen van medisch specialisten hun voordeel zouden moeten doen met onze opgebouwde ervaring.

De de eerste website voor het Centrum voor Urologie was sinds 2008 actief en een enorm succes. De site werd uitstekend gevonden via zoekmachine Google en er bleken als snel meer patiënten de maatschap on-line te bezoeken dan in de polikliniek: zo'n 600 per dag! Reacties van patiënten waren lovend en in de afgelopen jaren werden er honderden formulieren ingevuld en door de polikliniek verwerkt en miljoenen keren pagina's gelezen. De tweede website is ontwikkeld op basis van de ervaringen met de eerste, met nieuwe versies van de software en met talloze andere verbeteringen.

We vangen de zoekende patiënt op met betrouwbare informatie

Patiënten die via Google zoeken komen veelal binnen op de pagina's over de urologische ziektebeelden. Hier wordt de patiënt betrouwbaar, integer en evidence-based geinformeerd. Naast het ziektebeeld staan de beschikbare behandelingen voor dit ziektebeeld. Deze zijn "slim" gekoppeld. Als een behandeling elders beter is voor een patiënt wordt dit vermeld. Op veel plekken in de site wordt de patiënt geadviseerd naar de huisarts te gaan. Natuurlijk kan de patiënt eenvoudig contact zoeken voor meer informatie, een afspraak of 2nd opinion.

Vertrouwen: de patiënt wil zijn dokter kennen

We ontdekten dat veel patiënten voordat ze de polikliniek bezoeken "even de dokter googelen". Kennelijk vindt men het prettig om te weten bij wie men aan de tafel zit als de huisarts doorverwezen heeft. Met fraaie foto's werd een slideshow ontwikkeld voor de urologen en het ondersteunend personeel.

Proces: de patiënt wil voorbereid zijn

Zelden gaat iemand voor de lol naar een ziekenhuis. Als je dan toch "moet", wil je graag weten wat je te wachten staat. We bereikten dit met foto's van ziekenhuis en polikliniek en handige informatie, zoals routebeschrijvingen met auto en openbaar vervoer en tot binnen in het ziekenhuis hoe je daar je weg vindt.

Patiëntvriendelijk: Thema-spreekuur heeft een eigen "hoek" op de site

Voor het bekkenbodemspreekuur werken urologen, gynaecologen, chirurgen en gespecialiseerde bekkenbodemfysiotherapeuten samen in het bekkenbodemspreekuur. De patient wordt uitgebreid en stap-voor-stap geïnformeerd hoe dit multidisciplinaire spreekuur functioneert en kan zich aanmelden met een intake-formulier. Hierdoor is de triage optimaal.

On-line: goedkeuring voor vasectomie

Iedere bezoeker van de site kan zich met een formulier aanmelden voor een vasectomie. Eerst wordt de patiënt uitgebreid geïnformeerd. Het ingevulde formulier kan de patiënt ondertekenen en meenemen naar de polikliniek.

Efficient: Patientvriendelijk patientenportaal

Voor bepaalde klachten kan een patiënt een login krijgen van de medisch specialist. Hiermee kan hij/zij inloggen op het patientenportaal van de website. Afhankelijk van de rechten kunnen de volgende formulieren ingevuld worden:

  • Intake-formulier voor bekkenbodemklachten
  • Anamneseformulier voor bekkenbodemklachten met brief aan de huisarts
  • Vragenlijsten voor incontinentie, erectie-score, IPSS, IIEF, EORTC QLQ-PR25 en C30
  • Toestemmingsverklaring vasectomie
  • Controle tbv onderzoek na een robot-prostatectomie

Kwaliteit en snelheid: Gestructureerde anamnese met automatische brief aan de huisarts

Anamneses van bepaalde klachten worden via een gestructureerd anamnese-formulier tijdens het spreekuur afgenomen en in een database opgeslagen. Heel fraai en belangrijk voor zowel medisch specialist als secretariaat is de brief aan de huisarts die automatisch samengesteld wordt naar aanleiding van de ingevulde informatie op het anamnese-formulier. Ook de huisarts is tevreden: hij/zij wordt sneller, duidelijk en compleet geinformeerd.

Alle ingevoerde informatie wordt gestructureerd vastgelegd en is beschikbaar in de vorm van Excel-tabellen voor verder onderzoek, bepaling kwaliteitsindicatoren, case-beschrijving etc.

Veilig: goed afgeschermd

Ingevulde medische informatie is privacy-gevoelig en moet zorgvuldig behandeld worden. De gehele website is uitsluitend benaderbaar over een versleutelde verbinding via SSL/HTTPS. Hierdoor is het uitgesloten dat onbevoegden de informatiestroom "aftappen". De informatie wordt opgeslagen in uitstekend beveiligde databases en worden nimmer over internet via e-mail verstuurd. Om bij de informatie te komen moet ingelogd worden met een goed afgeschermd account. Op diverse niveau's worden dagelijks backups gemaakt en de informatie van de website is redundant uitgevoerd bij een uitstekende provider.

Mobiel: Overal toegankelijk

Ook op mobiele devices (iPhone, iPad, Android etc) is de informatie op de website uitstekend te raadplegen door een voor kleine schermpjes geoptimaliseerde opmaak (template).

 

De site is ontwikkeld in Joomla versie 2.5.3, met een JAT3-template van Joomlart. Voor de formulieren wordt RS-Form!Pro intensief ingezet.

www.centrumvoorurologie.nl

ict oplossingen

Login