• Websites 2 1200px
  • Websites 1 1200px

waardespecialist2 82px

Velen spreken in de huidige zorgmarkt over de prijs/kwaliteit-verhouding van de behandelingen die medisch specialisten verrichten. Voor medisch specialisten is kwaliteit het enige dat telt en waarmee zij zich onderscheiden.

 

Medisch specialisten zijn hun hele carriere bezig met kwaliteit & innovatie

Medisch specialisten leveren een waarde, waarvan de politiek vooral vindt dat die te veel geld kost, maar voor de patiënt onschatbaar is. Hoe krijg je die waarde correct, genuanceerd en krachtig over de bühne en innoveer je bovendien voor nog betere zorg ?

Maatschappelijk

De burger wil goede medische zorg. Dat is kostbaar en de politiek zoekt dus naar een optimale prijs/kwaliteit verhouding. De laagste prijs is vaak het doel.

Wie informeert de patiënt over hoge kwaliteit zorg en innovatie als alles om kosten draait ?

Door de politieke bemoeienissen is bovendien het tempo waarin veranderingen in de zorg doorgevoerd worden fors toegenomen.

Veranderingen volgen elkaar snel op, hoe informeer je over uw actuele, laatste stand van zaken ?

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraar wil tegen de laagste prijs de beste zorg inkopen. Maar wat is die kwaliteit? De zorgverzekeraar spreekt met de bestuurder van het ziekenhuis, nauwelijks met de medisch specialist.

Informeer over de aandachtsgebieden van uw afdeling, opdat uw patiënten, de klanten van de zorgverzekeraar, op die terreinen de beste zorg zal kunnen krijgen.

Patiënten

De patiënt mag kiezen. De patiënt zoekt vertrouwen, en informatie over zijn ziekte. En de patiënt wil snel en efficient geholpen worden.

Geef uw patiënt betrouwbare informatie, zodat de patiënt u kan vertrouwen en een correct verwachting heeft van uw behandeling.

Verwijzers

De eerste lijn, huisartsen en andere verwijzers, sturen patiënten niet alleen meer in naar het meest dichtbij zijnde ziekenhuis, maar kunnen ook kiezen uit ZBC's, ziekenhuizen buiten de regio of in het buitenland zelfs.

Hoe zorgt u voor een goede informatievoorziening naar de eerste lijn? 

Ziekenhuizen

De website van het ziekenhuis bevat veel informatie. Uw specialisme sneeuwt hierin makkelijk onder.

Medisch specialisten communiceren hun waarde het best met een eigen website

 

ict oplossingen

Login