Als een patient naar een online medisch formulier gaat om daarin zijn medische gegevens in te vullen, moet de patient eerst uitgelegd waar de gegevens die hij/zij op de website achter laat voor gebruikt gaan worden. Ook de andere rechten en plichten van de eigenaar van de website worden benoemd. De patient moet expliciet zijn goedkeuring geven voor het gebruik van zijn/haar patientgegevens en pas daarna kan het formulier ingevuld worden.

Meer informatie over toestemming bij online medische formulieren

ict oplossingen

Login