Belangrijk onderdeel van de nieuwe privacy-wetgeving is het recht om vergeten te worden. Organisaties moeten een procedure (liefst een automatische op de website) aanbieden, waarmee patiënten al hun gegevens kunnen (laten) verwijderen van de website. Hiervoor zullen we ofwel een technische oplossing moeten ontwikkelen, ofwel een aanvraagformulier moeten aanbieden aan de patienten, opdat we alle opgeslagen patientgegevens handmatig kunnen verwijderen.

ict oplossingen

Login