Skip to main content

Patiëntgegevens in de cloud volgens AVG

Applicura onderzoekt de huidige informatiebeveiliging in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In mei 2018 gaat de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming in (AVG). Afgelopen jaren heeft Applicura talloze maatregelen ingesteld om een zeer hoge mate van informatiebeveiliging te bereiken in onze ICT-oplossingen voor medisch specialisten. Dit zijn veelal online applicaties, waarbij dus ook informatie in de cloud wordt opgeslagen.

In de recent (7 juli 2017) door de Autoriteit Persoonsgegevens uitgegeven "Praktijkgids Patientgegevens in de Cloud" wordt nu aangegeven dat opslag in de cloud van patientgegevens is toegestaan, mits zeer zorgvuldig en met maatregelen voor een optimale bescherming van de gegevens, conform de eisen die AGV stelt.

De komende maanden gaat Applicura alle informatiebeveiligingsmaatregelen toetsen aan de eisen van AVG. Deze toets zullen we documenteren voor onze klanten. De maatregelen zullen we zo nodig aanscherpen, en onze klanten op de hoogte houden.