• Formulieren 1 1200px
  • Formulieren 2 1200px

ibm spssMomenteel (november 2012) onderzoekt Applicura, gezamenlijk met IBM, of de gegevens die in de database verzameld worden, rechtstreeks ingelezen kunnen worden in SPSS Statistics. Dit is het software-pakket wat door medici het meest gebruikt wordt voor medische analyses tbv (kwaliteits)onderzoeken, het schrijven van artikelen en promoveren.

Er is nu (januari 2013) een oplossing ontworpen. Wie neemt het initiatief om de koppeling in de praktijk te gaan gebruiken? We zijn benieuwd naar het gemak voor de onderzoeker en de bevindingen..

Het betekent dat de informatie die de patiënten on-line invulden in de formulieren rechtstreeks toegankelijk is in SPSS voor verdere analyse. Er hoeft dan niet meer gebruik gemaakt worden van een tussenstap door de ruwe dataset naar MS Excel te exporteren en vervolgens bij SPSS Statistics te importeren. Een ander voordeel is dat de dataset altijd de meest actuele informatie bevat.

 

ict oplossingen

Login