Skip to main content

Video Sacrocolpopexie met robot

Mijn partner, gynaecoloog Bouwma in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, presenteert op het Gynaecongres op 30 mei in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch een presentatie over robotchirurgie voor gynaecologische ingrepen. Daarbij wordt het volgende filmpje getoond van een robot geassisteerde sacrocolpopexie, uitgevoerd op de Da Vinci robot van het JBZ en samen met uroloog van Migem en gynaecoloog de Bruin.