• Roosterplanning 2 1200px
  • Roosterplanning 1 1200px

rooster week1-9

Het roosteren vindt plaats in Microsoft Excel, waardoor snel met cursor en muis door het rooster gesprongen kan worden en per ochtend, middag en avond een werkcode ingevuld wordt die aangeeft waar de medisch specialist voor ingeroosterd is. Tijdens het inroosteren springen controles van rood op groen als er voldoende werkcodes ingevuld worden. Onmiddelijk worden tijdens het roosteren de diensten en de beschikbare capaciteit (OK, POK, poli's etc) gecontroleerd en wordt de roostermaker gealarmeerd indien het niet klopt.

Tijdens het roosteren zijn er meteen controles en indicaties:

  • Klopt het aantal ingeroosterde werkcodes met de beschikbare capaciteit (de planning) van het ziekenhuis?
  • Klopt het aantal diensten?
  • Is er een overschrijding van het persoonlijke productiedoel van een specialist?
  • Hoeveelheden ingeroosterde werkcodes voor die dag
  • Tellingen van de ingeroosterde werkcodes per specialist

rstcontroleMeteen na het invoeren van een werkcode wordt gecontroleerd of de werkcode herkend wordt door het systeem en dus geteld zal worden. Eventueel wordt schrijfwijze van de werkcode, inclusief kleur, lettertype overgenomen, zodat er een zo rustig mogelijk rooster ontstaat. Niet herkende werkcodes worden rood gemarkeerd.

ict oplossingen

Login