• Roosterplanning 2 1200px
  • Roosterplanning 1 1200px

rst bespreking

Geregeld nemen medisch specialisten deel aan wekelijks terugkerende besprekingen, vaak met andere specialismes. Deze besprekingen kunnen ingeroosterd worden in een apart kolom "Bs".

Besprekingen hebben hun eigen begin- en eindtijd en verschijnen daardoor precies goed in de agenda van de medisch specialist. 

rst tijden

rst standaardtijdenVoor werkcodes waarin geen begin- en eindtijden ingevuld worden de standaard begin- en eindtijden van het OK-programma en/of polikliniek genomen. Ook deze kunt u netjes instellen, waardoor ook deze werkcodes correct in de persoonlijke agenda verschijnen.

ict oplossingen

Login