Skip to main content

Nieuwe functionaliteit in versie 3.3

video4Deze vierde video laat de specifieke nieuwe functionaliteit zien die toegevoegd werd aan het Dienstroosterprogramma voor Medisch Specialisten, nadat verschillende maatschappen met de oplossing aan de slag gingen.

Productiedoelen

De video toont hoe het dienstrooster gebruikt kan worden om de productiedoelen van de maatschap te plannen en gedurende het jaar in de gaten te houden.

Productieplanning

Tijdens het samenstellen van het dienstrooster is er nu een belangrijke extra controle op de beschikbare capaciteit van het ziekenhuis. Met stoplichtjes wordt tijdens het roosteren onmiddelijk duidelijk er te weinig, voldoende of juist te veel werkcodes ingepland worden in vergeljking met de beschikbare capaciteit, zoals operatiekamer, poli-kamers en specifieke capaciteit, bijvoorbeeld voor specialistisch onderzoek, beeldvorming etc.

Gebruikersvriendelijkheid

De personen die met het dienstrooster voor medisch specialisten gaan werken worden op zeer gebruikersvriendelijke wijze ondersteunt door een handige help-functie in de oplossing zelf, door een uitgebreide handleiding met veel illustraties, toelichting en index van alle mogelijkheden en door functies die het werk nogmaals grondig controleren en zonodig corrigeren.

Dit is een informatieve video die laat zien hoeveel makkelijker het wordt voor de roostermaker en de medisch specialist zèlf, als de maatschap met Applicura's Roosterplanningsysteem voor Medisch Specialisten gaat werken.