• Roosterplanning 2 1200px
  • Roosterplanning 1 1200px

In 2006 ontstaan toen mijn partner (gynaecoloog) het rooster mocht maken met dienstroosters per 6 weken, voor 7 medisch specialisten en met controles om te voorkomen dat er tijdens het roosteren zaken vergeten werden.

In 2007 werden de tellingen en de grafische weergave per werkcode en per maat toegevoegd. In 2008 werd veel informatie flexibel instelbaar gemaakt en de toepassing beter geschikt gemaakt voor medisch specialisten met minder dan 100% maatschapsaandeel.

In 2010, toen twee maatschappen fuseerden en er geroosterd moest worden voor 14 specialisten, werd de toepassing fors uitgebreid met meer instelbare werkcodes, meer medisch specialisten, de samenwerking en gezamenlijke roosterwensen in Google Docs en verder de integratie met persoonlijke agenda en SmartPhones/PDA's. De toepassing werd toen zo fraai gevonden en enthousiast ontvangen dat het voor de hand lag om andere maatschappen van medisch specialisten ook te laten profiteren van deze pragmatische, snelle en eenvoudige wijze van dienstroosters samenstellen en beheren.

ict oplossingen

Login