Skip to main content

Roosterplannen in MS-Excel

video2Met Microsoft Excel wordt snel, intuïtief en met veel controle, tellingen en grafieken het rooster samengesteld. Deze video toont de belangrijkste functionaliteit voor de roostermaker die voornamelijk het gedeelte in MS Excel van het dienstrooster voor medisch specialisten zal gebruiken.

MS-Excel

De video toont de structuur van de oplossing en de wijze waarop de kern van de dienstrooster-oplossing gebruik maakt van Microsoft Excel.

Werkcodes en onmiddelijke controles

Het laat zien hoe het dienstrooster samengesteld wordt en hoe de ingevoerde werkcodes geteld worden per dag en per medisch specialist. Het laat zien hoe de roostermaker tijdens het roosteren met allerlei controles ondersteunt wordt en alle belangrijke informatie tot zijn beschikking heeft.

Tellingen

Gedemonstreerd wordt hoe de ingevulde werkcodes in het dienstrooster nauwkeurig bijgehouden en geteld worden, opdat er continue inzicht is in de verdeling van de werkcodes en werklast over de medisch specialisten. De oplossing is zeer gestructureerd, maar tevens zeer flexibel. De oplossing houdt rekening met maten met minder dan 100% maatschapsaandeel.

Grafieken

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden en door middel van duidelijke grafieken wordt de werklast inzichtelijk gemaakt. In de video ziet u hoe de tellingen fraai grafisch weergegeven wordt per medisch specialist, maar ook voor de maatschap als totaal.

Deze video is met name interessant voor de roostermaker.

Dit is een informatieve video die laat zien hoeveel makkelijker het wordt voor de roostermaker, als de maatschap met Applicura's Roosterplanningsysteem voor Medisch Specialisten gaat werken.