Skip to main content

Slimme combinatie van sterke toepassingen

Door de kracht van bekende software te combineren ontstaat een sterk geheel dat optimaal functioneert

Het gebruik van Adobe Reader, Microsoft Excel en Google Docs en de klant/leverancier-verhouding ten opzichte van de firma’s Adobe, Microsoft en Google is de verantwoordelijkheid van de maatschap. Het beheer en goede werking van deze toepassingen valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de maatschap. Applicura ondersteunt uitsluitend de door ons ontwikkelde ict-oplossingen die in deze toepassingen aangeboden worden.

Online Roosterwensen

google drivePer periode, en/of juist voor het gehele jaar, geven de medisch specialisten hun specifieke roosterwensen door, bijvoorbeeld voor geplande congressen, studiedagen, vakanties etc. Het doorgeven en afstemmen van elkaars roosterwensen gebeurt on-line via de internet toepassingen van Google Docs.

Lees meer...Online Roosterwensen

Microsoft Excel tbv Roosterplanning

logo msexcelHet spreadsheet-programma Excel is benodigd voor het beheren van de roosters. Excel is onderdeel van Microsoft Office en dient separaat aangeschaft te worden.

Excel wordt in deze oplossing gebruikt voor de volgende functionaliteit:

  • Het indelen van de dienstroosters en werkschema's
  • Het overzicht houden op de productie-doelen
  • Het automatisch roosteren
  • Het bekijken en uitprinten van de verschillende overzichten (de roosters en "weergaves")

Lees meer...Microsoft Excel tbv Roosterplanning

Synchronisatie met persoonlijke agenda's en PDA/Smartphone

rstpersagendaPer medisch specialist en per periode kan het dienstrooster uitgevoerd worden naar een bestand, dat vervolgens ingevoerd kan worden in de belangrijkste agendapakketten, zoals Microsoft Outlook, Google Agenda etc. Hierdoor worden in één keer tientallen afspraken in de persoonlijke agenda geplaatst die vervolgens synchroniseert met mobile devices, zoals telefoons, PDA's en Smartphones.

Lees meer...Synchronisatie met persoonlijke agenda's en PDA/Smartphone

Meerdere groepen samenvoegen

Veel afdelingen van medisch specialisten werken samen met andere groepen medisch specialisten. Dit kunnen groepen zijn in hetzelfde ziekenhuis, maar ook in andere ziekenhuizen. En dus moeten de roosters van deze samenwerkende groepen op elkaar afgestemd worden. Sinds kort kan dit met het Roosterplanningsysteem voor Medisch Specialisten.

Assistenten in opleiding is ook zo'n groep die meedraait in het rooster van de afdeling medisch specialisten. Elke groep heeft zijn eigen roostermaker en dus zijn eigen versie van het Roosterplanningsysteem voor Medisch Specialisten, waarin ze hun activiteiten inroosteren. 

rst bestanden

Lees meer...Meerdere groepen samenvoegen

Automatisch Roosteren

Button Automatisch Roosteren

Automatisch Roosteren is een functie die geactiveerd kan worden in elke periode waarvoor het rooster gemaakt wordt. Het vult werkcodes in bij de dagdelen van de specialisten en neemt daartoe telkens ruwweg dezelfde beslissing die de roostermaker ook steeds maakt tijdens het verdelen van de werkcodes over de specialisten: "Welke productie-eisen zijn er voor vandaag en hoe verdeel ik die correct over de medisch specialisten?" Anders gezegd: Welke productieplanning is er voor deze werkcode in dit dagdeel en welke medisch specialist heeft er nog ruimte in zijn persoonlijke productiedoel, opdat hij die werkcode ingeroosterd kan krijgen".

De functie neemt deze beslissing natuurlijk op basis van gegevens en een aantal criteria. Deze worden hierna toegelicht.

Bij het starten van de functie kan gekozen worden of er automatisch geroosterd moet worden voor de gehele periode of voor een deel: aantal medisch specialisten en aantal dagen.

Lees meer...Automatisch Roosteren

Supersnel dienstroosters maken en beheren voor medisch specialisten

rooster week1-9

Het roosteren vindt plaats in Microsoft Excel, waardoor snel met cursor en muis door het rooster gesprongen kan worden en per ochtend, middag en avond een werkcode ingevuld wordt die aangeeft waar de medisch specialist voor ingeroosterd is. Tijdens het inroosteren springen controles van rood op groen als er voldoende werkcodes ingevuld worden. Onmiddelijk worden tijdens het roosteren de diensten en de beschikbare capaciteit (OK, POK, poli's etc) gecontroleerd en wordt de roostermaker gealarmeerd indien het niet klopt.

Lees meer...Supersnel dienstroosters maken en beheren voor medisch specialisten

Schitterende overzichten

De roosters die voor elke periode gemaakt worden bevatten een schat aan informatie, waarbij echter niet ieder gebruiker van die informatie hetzelfde overzicht handig vindt. Zo zal de OK-planning een ander rooster handig vinden, dan de medewerkers op de polikliniek en wilt u de vakantieplanning ook weer op een andere manier presenteren of ophangen in de artsenkamer. De medisch specialist zelf vindt alle rooster-informatie in zijn persoonlijke agenda of in een A4-print van het rooster voor de actuele periode.

rst weergavestabs

Weergaves zijn het concept waarmee beantwoord wordt aan deze verschillende informatiebehoefte bij de gebruikers van het dienstrooster voor medisch specialisten. Een weergave is een krachtig concept, geheel modulair van opbouw, waarmee elk schema of overzicht gemaakt kan worden uit de beschikbare informatie. Bij een weergave, kan slechts één of weinig keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld de week waarvoor u het werkschema wilt, waarna het systeem automatisch en vliegensvlug alle informatie in het schema plaatst. Hieronder worden de beschikbare overizchten toegelicht.

Buitengewoon handig is bovendien de optie om de informatie uit de rooster-bestanden van andere groepen medisch specialisten waarmee samengewerkt wordt, zoals assistenten of collega's in een ander ziekenhuis in dezelfde weergave samengevoegd kunnen worden tot zeer bruikbare overzichten. 

Lees meer...Schitterende overzichten

Besprekingen

rst bespreking

Geregeld nemen medisch specialisten deel aan wekelijks terugkerende besprekingen, vaak met andere specialismes. Deze besprekingen kunnen ingeroosterd worden in een apart kolom "Bs".

Lees meer...Besprekingen

Flexibel diensten verdelen

Het Dienstrooster voor medisch specialisten voorziet in het roosteren van meerdere soorten dienst:

Voor afdelingen die naast hun dienst OK- en poli-programma's draaien

rst dienstblok

Deze afdelingen/maatschappen roosteren hun dienst-werkcodes in een aparte kolom, zodat in de ochtend en middag gewoon poli en of OK geroosterd kunnen worden. Deze maatschappen maken vaak ook gebruik van een "dienst-blok" van bijvoorbeeld een week, waarin dan ook standaard onderdelen geroosterd worden, zoals OK en poli of een bespreking. Voor deze maatschappen is een knop beschikbaar waarmee in één keer zo'n dienstblok ingeroosterd kan worden. Snel en handig!

Voor afdelingen waarbij de dienst een dagvullende activiteit is

Deze afdelingen/maatschappen plannen een dienst in, waarbij dan geen andere werkcodes ingepland kunnen worden, omdat de dienst al allerlei activiteiten bevat. Deze afdelingen hebben de speciale kolom voor dienst niet nodig, want zij plannen de dienst in op de ochtend, middag en/of avond. Deze afdelingen hebben veelal ook geen standaard dienstblok.

In beide situaties wordt alle dienst-werkcodes keurig geteld en wordt de roostermaker met een rood/groen signalering gewaarschuwd als de dienst niet correct geroosterd wordt. Er zijn 8 dienst-werkcodes beschikbaar, dus er zijn allerlei soorten diensten mogelijk: trauma-dienst, vaatdienst, voorwacht, achterwacht, weekenddiensten etc etc. De verdeling van diensten wordt bovendien zorgvuldig geteld en grafisch weergegeven per medisch specialist, voor de maatschap als geheel en per periode, waar u zelf de begin-dag en eind-dag van kiest om onderling te vergelijken.

Dienst-rooster of juist Werkschema "highlighten"

34 knoppen

Veel roostermaker beginnen met het verdelen van de diensten en gaan daarna over tot roosteren van de werkcodes overdag. Voor hen zijn er twee knoppen waarmee de nadruk op het dienstrooster of juist de werkcodes overdag gemaakt kan worden. Als het dienstenrooster gehighlight wordt, worden diensten vet benadrukt en de dagdelen overdag lichtsgrijs (nog nèt zichtbaar) en andersom.

Kortom, het roosteren van diensten is in alle afdelingen flexibel, snel en handig in te stellen.